Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu: Giáo trình luyện Nghe

Chủ biên: Lỗ Kiện Kí
Biên soạn: Lý Thế Chi, Lý Kế Vũ
Bản dịch tiếng Việt: Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng
Số trang: 316
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 110.000VNĐ

(dùng kèm với một đĩa MP3 bán riêng)

Mô tả

Giáo trình này được biên soạn phối hợp với giáo trình Tiếng Trung Quốc cho người bắt đầu, với mục đích giúp những người bắt đầu học tiếng Trung Quốc luyện tập kỹ năng nghe. Quyển sách có hai phần: Phần thứ nhất là bài tập, gồm những bài tập ứng dụng cho người học luyện tập kỹ năng nghe và làm bài tập, tuy nhiên bài tập luyện nói chưa được biên soạn trong phần này. Phần thứ hai là Đáp án và nội dung bài nghe, phần này có thể được sử dụng làm tư liệu giảng dạy cho giáo viên, ngoài ra, đáp án tham khảo của một số bài tập cũng nằm trong phần này.

Trong quyển giáo trình này, mỗi bài học có thể bao gồm nhiều dạng bài tập như: Bài tập phát âm, bài tập ngữ điệu, bài tập trọng âm của từ, bài tập luyện nghe và chọn đáp án đúng, bài tập luyện nghetrả lời câu hỏi, v.v. Trong đó, có một số dạng bài tập tương đối khó, giáo viên có thể bố trí giảng dạy tùy theo trình độ của người học.

Mục chính tả trong phần bài tập được biên soạn thêm nhằm giúp người học luyện tập kỹ năng phân biệt âm tiết và thanh điệu, đồng thời còn giúp người học xây dựng nền tảng cho việc bồi dưỡng khả năng ghi nhớ chữ Hán về sau.

Có thể bạn thích…