Tomato TOEIC: Compact Reading

Tác giả: Kim Jiyeon, Kim Hakin, Lee Miyeong, Lee Eungyu, Andrew E. Bennette, John Boswell
Số trang: 160
Khổ sách: 20×28cm

Giá: 96.000VNĐ

Mô tả

CONTENTS

  • Actual Test 1
  • Actual Test 2
  • Actual Test 3
  • Actual Test 4
  • Actual Test 5
  • Answer Key
  • Scoring Table
  • Answer Sheet

Có thể bạn thích…