Từ điển bằng hình ngành cơ khí, điện máy và vật liệu công trình – Anh-Việt-Đức

Tác giả: PONS
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Số trang: 360
Khổ sách: 13,8×16,6cm

Giá: 368.000VNĐ

Mô tả

Từ điển tuyển chọn những từ vựng quan trọng nhất trong lĩnh vực cơ khí, điện máy và vật liệu công trình đáp ứng nhu cầu tra cứu và học tập.

  • Thuận tiện: Từ điển trình bày bằng ba ngôn ngữ: Anh-Việt-Đức
  • Dễ hiểu: Thuật ngữ được phân loại theo chủ đề kèm theo các sơ đồ chi tiết giúp làm rõ các kiến thức liên quan.
  • Dễ tìm: Phần chỉ mục được sắp xếp theo thứ tự alphabet giúp bạn tra cứu nhanh chóng các thuật ngữ cần tìm.

Có thể bạn thích…