Từ điển tiếng Anh bằng hình

Tác giả: Collins
Bản dịch tiếng Việt: Nguyễn Thành Yến
Số trang: 264
Khổ sách: 10,6×15,1cm

Giá: 188.000VNĐ

Nghe hoặc tải file MP3 miễn phí tại https://www.nhantriviet.com/MP3-CVDENG.

Mô tả

Cẩm nang các từ và cụm từ tiếng Anh bằng hình

Từ điển này bao gồm 10 chương được sắp xếp theo chủ đề để bạn dễ tra tìm từ và cách diễn đạt phù hợp với tình huống. Ngoài những từ thiết yếu được minh họa bằng hình màu cùng những câu thông dụng, sách còn cung cấp một số thông tin về văn hóa và phong tục của người Anh.

Để việc học từ đạt hiệu quả cao nhất, bạn hãy sử dụng cuốn sách này kết hợp với nguồn tư liệu nghe miễn phí được tải từ trang web: www.nhantriviet.com/MP3-CVDENG.

Có thể bạn thích…