Winning at IELTS Listening

Tác giả: Li Ya Bin
Số trang: 280
Khổ sách: 18,5×26cm

Giá: 298.000VNĐ
(bao gồm một quyển sách và một đĩa MP3)

Danh mục: , Mã: 9786045819951 Từ khóa:

Mô tả

MỤC LỤC

IELTS Listening Activities:

 1. Accommodation
 2. People
 3. Education
 4. University Life
 5. Sports
 6. About the UK
 7. Science
 8. Health
 9. Festivals
 10. Travel

IELTS Listening Tests

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3

Audio scripts

Answer Key